Giới thiệu

XIN CHÀO

Tôi khởi nghiệp từ năm 1978, làm việc và kinh doanh là niềm đam mê của tôi. Thành công trong hơn 35 năm qua của tôi chính là việc tạo ra sản phẩm chất lượng cao và giữ uy tín trong giao kết với đối tác và khách hàng.

Là công ty TNHH 100% vốn của Công ty Thép Cẩm Nguyên. Tổng vốn đầu tư : 320 tỷ đồng

Giấy phép xuất khẩu gạo số 202/GCN ngày 20/09/2013 và có thời hạn đến hết ngày 20/09/2018 của Bộ Công Thương Việt Nam cấp.

* * * * *