Lịch sử phát triển

PHÁT TRIỂN

1978 >  Cơ sở Cẩm Nguyên chuyên sản xuất linh kiện phụ tùng xe đạp và xe gắn máy - Tp.HCM.

1985 >  Công ty TNHH Thép Cẩm Nguyên - Tp.HCM được thành lập (diện tích nhà máy 30.000m2 ).

2002 >  Công ty TNHH Thép Chánh Nguyên - Đà Nẵng (diện tích nhà máy 30.000m2 ). Công ty CP Thép Cẩm Nguyên - Long An (diện tích nhà máy 200.000m2).

2008 >  Cảng Quốc tế Cẩm Nguyên - Long An (tiếp nhận tàu 5.000 DWT). Hệ thống nhà kho cho thuê trên 100.000 m2.

2011 >  Công ty TNHH Lúa Gạo Cẩm Nguyên - Đồng Tháp (diện tích nhà máy 60.000m2 ). Bến thủy Cẩm Nguyên - Đồng Tháp (tiếp nhận tàu 1.000 DWT).

* * * * *