Nhà máy sản xuất

NHÀ MÁY

Diện tích nhà máy: 60.000m2 .

Hệ thống kho chứa : 28.000m2 .

Công suất hệ thống sấy : 580 tấn/ngày.

Công suất hệ thống xay xát : 500 tấn/ngày.

Bến Thủy tiếp nhận tàu 1.000 tấn.

Tổng số nhân viên trên 100 người.

Sản lượng hàng năm trên 340.000 tấn lúa gạo.

Thị trường tiêu thụ : Việt Nam, Châu Á, Châu Âu, Châu Phi.

* * * * *