Hệ thống kho bảo quản và bến thủy

Hệ thống nhà kho và silo đạt chuẩn, được kiểm soát về ánh sáng và thông thoáng để đảm bảo cho việc trữ lúa gạo trong điều kiện tốt nhất. Sức chứa 340.000 tấn/năm.

Cẩm Nguyên có Bến Thủy tiếp nhận tàu 1.000 tấn và 03 cụm khoan hút lúa công suất 120 tấn/giờ thuận tiện cho giao nhận lúa gạo và phù hợp với địa hình sông nước của Đồng Bằng Sông Cửu Long.

* * * * *