Hệ thống sản xuất

Hệ Thống Sản Xuất

Nhà máy được đầu tư hệ thống máy móc tự động khép kín, với công nghệ tiên tiến trên thế giới, sấy lúa công suất 580 tấn/ngày và xay xát gạo công suất 500 tấn/ngày.

Chúng tôi có liên kết với vùng nguyên liệu lúa trên 3.000 ha, tương đương với tổng sản lượng lúa 240.000 tấn/năm, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho nhà máy của chúng tôi hoạt động liên tục.

Mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với người nông dân và các hợp tác xã đảm bảo cho chúng tôi có nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng cao, và có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng khi cần.

* * * * *