CÁC SẢN PHẨM GẠO KHÁC

Ngoài ra Cẩm Nguyên còn cung cấp các loại gạo khác như: Gạo thơm nhẹ đặc sản (OM 4900), Gạo thơm nhẹ (OM7347) và Gạo thường (OM 6976, IR 50404).

* * * * *