GẠO NHẬT ĐẶC SẢN

GẠO NHẬT ĐẶC SẢN 

Nguồn gốc : giống nhập từ Nhật Bản

Hạt dạng tròn, mềm dẽo, thơm

Hàm lượng Amylose thấp.

* * * * *