GẠO THƠM ĐẶC SẢN NÀNG HOA 9

GẠO THƠM ĐẶC SẢN, NÀNG HOA 9

Nguồn gốc : giống tổ hợp lại từ

Jasmine85/AS996

Hạt gạo dài : 7.2mm, Gạo trong cơm ngọt đậm, mùi thơm lá dứa

Hàm lượng Amylose 18%.

* * * * *