GẠO THƠM ĐÀI LOAN ĐẶC SẢN VD20

GẠO THƠM ĐÀI LOAN

ĐẶC SẢN VD20

Nguồn gốc : giống nhập từ Đài Loan

Hạt gạo ngắn 5,8 - 6,4cm

Gạo trong, thơm dẻo 

Hàm Lượng Amylose 18,4%.

* * * * *